قانون همگرایی ترکیه با اتحادیه اروپا

قانون همگرایی ترکیه با اتحادیه اروپا

قانون همگرایی ترکیه با اتحادیه اروپا

با توجه به تصویب قانون همگرایی ترکیه با اتحادیه اروپا و برداشته شدن تعرفه گمرکی اجناس تولید شده در ترکیه جهت صادرات به اروپا، بستر مناسبی برای تجار و بازرگانان ایرانی مهیا شده است.

قانون همگرایی ترکیه با اتحادیه اروپا  میتوانند اجناس خودشان را به ترکیه وارد میکنند، سپس با بسته بندی در ترکیه و صادرات آن تحت پوشش اجناس تولید شده در ترکیه ضمن اینکه بدون تعرفی گمرکی و با قیمت مناسب تری قادر خواهند بود اجناس خودشان را به اروپا و آمریکا صادر کنند.

یکی از دلایل پیشرفت های حقوق بشر و شهروندی، همگامی مردم ترکیه با سیاست های دولتمردان این کشور در راستای پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا است.

ترکیه سرزمین فرصت ها محسوب می شود و اتباع ایرانی اکنون فرصت بسیار مناسب است تا با کمی برنامه ریزی بتوانید جهت واردات و صادرات به ترکیه اقدام کنید، معتقدیم که فقط نبایستی واردات و صادرات به ترکیه مدنظر باشد، میتوان با برنامه ریزی دقیق تر برای سرمایه گذاری در ترکیه و جهت صادرات پسته، فرش ، زعفران… به اروپا از طریق ترکیه اقدام نمود.

روابط ترکیه و اتحادیه اروپا از زمان آغاز تا اجرایی شدن موافقت نامـه همکـاری شامل چند توافق نامه هست:

  • توافقنامه تجارت منـسوجات

ایـن موافقـت نامـه میـان جامعـه اروپـا  توافقنامه تجارت منـسوجات ترکیه در مورد محصولات نساجی منعق شد و طبق این توافق نامه، صادرات منـسوجات و لبـاس از گرجـستان بـه اتحادیـه اروپـا در مقایـسه بـه سالهای قبل افزایش یافت

  • توافق نامه مشارکت و همکاری

ایـن توافـق نامـه از یـک سـو شـامل روابط میان ترکیه و اتحادیه اروپا و از سوی دیگر، روابـط گرجـستان و دولـت هـای عـضو اتحادیه اروپا است و هدف آن ارتقای تجارت، سرمایه گذاری و روابط اقتـصادی میـان اعـضا و کمک به ترکیه برای انطباق خود با استانداردهای اروپایی هست.

قانون همگرایی ترکیه با اتحادیه اروپا

قانون همگرایی ترکیه با اتحادیه اروپا

توسط | 1398-2-24 12:48:12 +04:30 بهمن 2ام، 1397|اخبار ترکیه، اطلاعات مفید ترکیه، ترکیه دسته بندی ها|بدون ديدگاه

در باره نویسنده :

هدف اصلی ما در این وب سایت ارائه اطلاعات جامع و بروز در زمینه سرمایه گذاری و املاک ترکیه است. کارشناسان و مشاوران هلدینگ آریا در ترکیه به عنوان معتبرترین و بزرگترین مرکز سرویس دهی ترکیه می توانند شما را در زمینه اخذ اقامت ترکیه، سرمایه گذاری در ترکیه و املاک ترکیه راهنمائی کنند.

ثبت ديدگاه