فرم مشاوره سرمایه گذاری در ترکیه

فرم مشاوره سرمایه گذاری در ترکیه 2019-01-30T12:55:13+04:00

مشاوره سرمایه گذاری در ترکیه

در قوانین جاری ترکیه، سرمایه گذار به شخصی گفته می شود که حداقل مبلغ xxx هزار لیر به صورت مستقیم در ترکیه سرمایه گذاری کند.
کسانی که کمتر از مبلغ xxx هزار لیر در ترکیه آورده دارند و قصد اخذ اقامت ترکیه از طریق ثبت شرکت را دارند، کارآفرین نامیده می شوند.

+ کار و سرمایه گذاری در ترکیه

در صورت تمایل می توانید فرم مشاوره سرمایه گذاری در ترکیه را پر کرده تا پس از بررسی کارشناسان با شما ارتباط برقرار شود.


شماره تلگرام

آیدی اسکایپ

کشور و شهر محل اقامت