جابجائی پول و خدمات مالی

جابجائی پول و خدمات مالی 2019-02-01T14:15:05+04:00

جابجائی پول و خدمات مالی

خدمات پولی و اعتباری و گشایش LC در ترکیه

افتتاح حساب های ارزی با قابلیت ترانسفر Swift

جابجائی پول و خدمات مالی

جابجائی پول و خدمات مالی

جابجائی پول و خدمات مالی

جا به جایی پول به ترکیه برای شهروندان ایران تنها یک روش قانونی دارد، نفری ۶۰۰۰ دلار به صورت مسافرتی وارد گردد.
در حال حاضر ۲ روش جا به جایی پول برای ایرانی ها در ترکیه و سایر کشور های جهان رایج است:

حواله ارزی به ترکیه

در این روش شما به صرافی در کشور ترکیه مراجعه می نمایید ایشان شماره حسابی در ایران را به شما میدهند، سپس شما از طریق اینترنت بانک یا موبایل بانک یا از طریق نمایندگانتان در ایران اقدام به جا به جایی تومان به شماره حساب معرفی شده، می نمایید.
و هم زمان پس از جا به جایی صراف معادل تومان واریز شده را نقدا به شما دلار میدهد.

استفاده از کارتخوان ایرانی در ترکیه

با کمال تعجب کارتخوان های بانک های ایرانی در خارج از ایران، کار می کنند و شما میتوانید با مراجعه به صرافی در ترکیه، کارت بکشید و هم زمان معادل تومانی که انتقال داده اید دلار دریافت نمایید.

نکته مهم: از آنجایی که هر ۲ روش فوق با توجه به تحریم های آمریکا برای ایرانیان غیرقانونی می باشد و مصداق پولشویی است، در جا به جایی پول بیش از ۵۰.۰۰۰ دلار میبایست اسناد برای نحوه جا به جا کردن پول تا ترکیه، تهیه نمایید.
در این زمینه هلدینگ آریا میتواند شما را راهنمایی نماید.

نکته ۱: دلیل کم ریسک بودن جا به جایی مبالغ زیر ۵۰.۰۰۰$ آن است که شما میتوانید در هر زمان مدعی شوید که توسط خودتان و یا اعضای خانواده و یا دوستانتان ۵ تا ۱۰ برابر به صورت قانونی ۵۰۰۰ تا ۶۰۰۰ دلار به کشور ترکیه وارد نموده اید ولی به طور مثال اگر شما بخواهید ۲۰۰.۰۰۰$ آپارتمان به محض ورود در ترکیه بخرید حتما از این دلیل تراشی بهره خواهید بود و الزاما برای آن که مانند بسیاری از هموطنان از کشور ترکیه اخراج نشوید میبایست با راهنمایی هلدینگ آریا اسناد قانونی لازم برای آوردن پول به ترکیه را تهیه نمایید.

نکته ۲: قیمت جا به جایی دلار از طریق حواله به ترکیه بسته به عرضه و تقاضا بین ۲۰ تا ۱۰۰ تومان برای هر دلار در ترکیه هزینه دارد.
جا به جایی پول با استفاده از کارتخوان حدود ۲۰ تا ۵۰ تومان بیش از انجام حواله هزینه دارد.

نکته ۳: اگر در ایران دلار دارید و میخواهید دلار خود را به ترکیه انتقال دهید، هزینه این خدمات توسط صرافی ها  بین ۱.۵ تا ۳ درصد میباشد.
هزینه این خدمات را هلدینگ آریا برای متقاضیان به خرید از املاک آریا توسط هلدینگ آریا به صرافی ها پرداخت می گردد.

نکته ۴: تهیه اسناد قانونی برای پول جا به جا شده بین ۱.۵ تا ۳ درصد توسط صرافی ها هزینه دارد.

هزینه این خدمات را هلدینگ آریا برای متقاضیان به خرید از املاک آریا توسط هلدینگ آریا به صرافی ها پرداخت می گردد.
برای هرگونه سوئیفت و خدمات تجاری مالی میتوانید از مشاورین آریا راهنمایی بگیرید.