اجازه اقامت در کشور ترکیه

اجازه اقامت در کشور ترکیه

 اجازه اقامت در کشور ترکیه

چارچوب حقوق بین الملل و در راستای اجرای حقوق ملی به موازات این مقررات، هر فرد خارجی دارای برخی حقوق و مسئولیت ها می باشد. در چارچوب این حق و مسئولیت ها، یکی از مهمترین زمینه هایی که میان فرد خارجی و ترکیه ایجاد می گردد، اجازه اقامت می باشد.

اتباع خارجی دارای اجازه اقامت معتبر، با معافیت ویزایی می توانند وارد کشور و یا از کشور خارج شوند و قصد اقامت بیش از مدت ویزا و یا معافیت ویزا و یا نود روز در ترکیه را دارند، باید اجازه اقامت دریافت نمایند.

روند درخواست مجوز اقامت در ترکیه مربوط به کسی است که می خواهد در یک نوبت بیش از 90 روز در کشور بمان و این شامل دانش آموزان، کارکنان، خارجیانی که با اتباع ترکیه ازدواج کرده اند و هنوز شهروند ترکیه نشده اند، افرادی که تحقیقات علمی می کنند و خریداران خارجی ملک می باشد.

افرادی که قصد دارند برای مدت کمتری بمانند، می توانند از ویزای الکترونیکی توریستی استفاده کنند، اما نمی توانند بیش از 90 روز در یک دوره 180 روزه در ترکیه اقامت نمایند.

جهت تمدید اجازه اقامت، از شصت روز مانده به پایان تاریخ اعتبار اجازه اقامت و در هر شرایطی پیش از پایان تاریخ اجازه اقامت انجام می پذیر و برای جهت تمدید، فرد خارجی می بایست از طریق سیستم اقامت الکترونیک مراجعه نموده و مدارک خواسته شده را تکمیل نموده و به اداره مهاجرت استان محل اقامت خود از طریق پست ظرف 5 روز  ارسال نماید.

انواع اجازه اقامت در ترکیه بر اساس ماده 30 قانون اتباع خارجی و حفاظت بین المللی، شش نوع اجازه اقامت جهت صدور پیش بینی گردیده است: اجازه اقامت کوتاه مدت، اجازه اقامت دانشجویی، اجازه اقامت خانوادگی، اجازه اقامت بلند مدت، اجازه اقامت قربانیان تجارت انسان، اجازه اقامت بشر دوستانه

اجازه اقامت در کشور ترکیه

اجازه اقامت در کشور ترکیه

در باره نویسنده :

هدف اصلی ما در این وب سایت ارائه اطلاعات جامع و بروز در زمینه سرمایه گذاری و املاک ترکیه است. کارشناسان و مشاوران هلدینگ آریا در ترکیه به عنوان معتبرترین و بزرگترین مرکز سرویس دهی ترکیه می توانند شما را در زمینه اخذ اقامت ترکیه، سرمایه گذاری در ترکیه و املاک ترکیه راهنمائی کنند.

ثبت ديدگاه