انواع اقامت کشور ترکیه

انواع اقامت کشور ترکیه

انواع اقامت کشور ترکیه

به طور کلی اقامت کشور ترکیه به دو دسته دائم و موقت تقسیم می شود. اقامت موقت معمولا به صورت یک ساله و جدیدا دو ساله نیز اعطا می شود. این نوع اقامت به منظور فعالیت های مختلفی چون کار، تحصیل، توریستی و سرمایه گذاری و … انجام می شود. اخذ اقامت دائم این کشور نیز منوط به تمدید اقامت موقت تا حدود ۵ سال است. برخی معیارهای اصلی دریافت اقامت بلند مدت ترکیه به صورت رو به رو هستند: تهدید نکردن امنیت عمومی و پایبندی به قوانین ، اقامت در ترکیه حداقل به مدت ۸ سال یا ۵ سال یه صورت متوالی، بیمه معتبر پزشکی، دریافت نکردن کمک اجتماعی در سه سال پیش، برخورداری از درآمد کافی .

انواع اقامت کشور ترکیه

انواع اقامت کشور ترکیه

نکاتی در خصوص اقامت کشور ترکیه

قانونی که در سال ۲۰۱۲ تا به حال در کشور ترکیه در حال اجرا است، این امکان را به شهروندان خارجی می دهد تا به خرید املاک و مستغلات در این کشور بپردازند. حتی اگر کشور متبوع، خود این گونه حقوق را به کشور ترکیه اعطا ننموده باشد. هم چنین قوانین انتقال سند مالکیت ملک و وراثت ملکی که برای اتباع ترک اجرا میشود، برای شهروندان خارجی نیز قابل استناد است. با اجرای قانون جدید شهروندان خارجی از جمله ایرانیان، امکان خرید ملک و همچنین اراضی شهری را تا سقف ۳۰۰،۰۰۰متر مربع جهت سرمایه گذاری خواهند داشت. اما بدین منظور باید طرح پیشنهادی خود را آماده نمایند. از طرفی به واسطه خرید ملک می توانند از مزایای اقامت در شهر های ترکیه برخوردار شوند. ازدواج حقیقی با یک فرد ترک نیز از راه های اخذ اقامت دائم این کشور است .

نکاتی در خصوص اقامت کشور ترکیه

نکاتی در خصوص اقامت کشور ترکیه

در باره نویسنده :

هدف اصلی ما در این وب سایت ارائه اطلاعات جامع و بروز در زمینه سرمایه گذاری و املاک ترکیه است. کارشناسان و مشاوران هلدینگ آریا در ترکیه به عنوان معتبرترین و بزرگترین مرکز سرویس دهی ترکیه می توانند شما را در زمینه اخذ اقامت ترکیه، سرمایه گذاری در ترکیه و املاک ترکیه راهنمائی کنند.

ثبت ديدگاه