اقامت ترکیه، اقامت موقت ترکیه، اقامت دائم ترکیه

اقامت ترکیه، اقامت موقت ترکیه، اقامت دائم ترکیه 2019-12-12T18:04:30+04:00

اقامت ترکیه، انواع اقامت ترکیه

اقامت موقت ترکیه، اقامت دائم ترکیه، اقامت کارمندی ترکیه، اقامت خرید ملک ترکیه، اقامت تحصیلی ترکیه

بر اساس قوانین جاری اقامت موقت ترکیه بعد از 8 سال قابل تبدیل به اقامت دائم ترکیه است.

اقامت کاری ترکیه

بر اساس قانون اتباع خارجی و حفاظت بین المللی ترکیه اجازه اقامت عبارت از مدرکی می باشد که به اقامت فرد در ترکیه اجازه می دهد.
این مجوز که از سوی مقامات دارای صلاحیت تنظیم گردیده است، به فرد خارجی حق اقامت در کشور را برای مدت معین و در جای معین می دهد.

اجازه اقامت که از جهت حفظ نظم عمومی اهمیت بسیاری دارد؛ در صورت مراجعه فرد خارجی، مراجعه با مدارک خواسته شده و دارا بودن شرایط لازمه برای نوع اقامتی که طلب نموده، صادر خواهد گردید.

اتباع خارجی که قصد اقامت در کشور ترکیه را بیش از مهلت تعیین شده در ویزا و یا معافیت ویزا و یا بیش از نود روز را دارند، باید اجازه اقامت دریافت نمایند.

انواع اقامت موقت ترکیه:

 1. اقامت کاری ترکیه
 2. اقامت خرید ملک ترکیه
 3. اقامت تحصیلی ترکیه

اخذ اقامت کاری ترکیه (از طریق کارمندی)

اتباع خارجی که قصد تاسیس کار و یا ارتباط تجاری دارند در صورتی که درخواست اجازه اقامت بیش از سه ماه نمایند، ازآنها دعوت نامه و یا مدارک مشابه تنظیم شده از سوی شرکت و یا شخصی که با آن تماس برقرار خواهند نمود، خواسته خواهد شد.

این نوع اقامت در صورت تمدید مستمر برای 8 سال قابل تبدیل به اقامت دائم ترکیه است.

نکته 1: اجازه اقامت کوتاه مدت به غیر از برای اتباع خارجی ذکر شده، در هر مرتبه حداکثر برای مدت دو سال قابل تنظیم می باشد.

نکته 2: مجوز اقامت در ترکیه تحت تاثیر مواردی نظیر ذیل از بین میرود:
1- در صورتی که یک و یا چند شرط مورد نیاز برای اجازه اقامت کوتاه مدت به جای آورده نشود و یا از بین برود، 2- در صورت تثبیت این امر که اجازه اقامت برای اهدافی غیر از اهداف صدور اجازه اقامت استفاده شده باشد، 3- در صورتی که در خصوص وی حکم اخراج از کشور و یا ممنوعیت ورود به کشور وجود داشته باشد، 4- نقض مقررات از جهت مدت اقامت در خارج از کشور.

در این شرایط اجازه اقامت داده نخواهد شد، و در صورتی که داده شده باشد باطل خواهد گردید و در صورت اتمام مدت آن تمدید نخواهد گردید.

نکته 3: در شرایطی که فرد سرپرست خانواده اقامت ترکیه را اخذ کرده باشد می تواند بر اساس قوانین برای اعضای خانواده خود نیز اقامت نسبیت را بگیرد.
اقامت نسبیت برای همسر و فرزندان زیر 18 سال قابل اخذ می باشد.

نکته 4: در صورتی که فرد خارجی که درخواست اجازه اقامت نسبیت نموده است، دارای بیش از یک همسر باشد، تنها برای یکی از همسران اجازه اقامت نسبیت تنظیم خواهد گردید. اما برای تمام فرزندان فرد خارجی، اجازه اقامت صادر خواهد گردید.

نکته 5: در درخواست اجازه اقامت نسبیت برای کودکان، در صورتی پدر و یا مادر دارای حق حضانت در خارج از کشور باشد، اخذ رضایت آنها الزامی می باشد.

نکته 6: اجازه اقامت نسبیت، بدون نیاز به اجازه اقامت دانشجویی حق آموزش در مراکز آموزشی ابتدائی و راهنمایی را تا سن هجده سالگی تامین می نماید.

نکته 7: اجازه اقامت نسبیت، در هر مرتبه حداکثر برای مدت سه سال قابل تنظیم می باشد. اما تحت هیچ شرایطی نمی تواند بیشتر از اجازه اقامت سرپرست باشد.

نکته 8: برای اخذ اقامت از طریق نسبیت؛ برای سرپرست داشتن بیمه بهداشت و درمان معتبر که تمام اعضای خانواده را پوشش داد، داشتن درآمد ماهانه به صورتی که سهم هر فرد خانواده کمتر یک سوم حداقل دستمزد نباشد، ارائه برگه سوء سابقه که نشان دهنده این امر باشد که در پنج سال اخیر جرمی که بر نظم خانواده اثر بگذارد مرتکب نگردیده است، حداقل یک سال در ترکیه اقامت داشته باشد و آدرس وی در سیستم ثبت آدرس ثبت شده باشد ضروری است.

اگر در تصمیم خود برای اخذ اقامت کارمندی ترکیه جدی هستید لطفاً برای پرداخت بیعانه و تحویل مدارک به دفتر تهران ما مراجعه کنید.

با مراجعه به دفتر تهران و پرداخت بیعانه و تحویل مدارک مورد نیاز در روند درخواست شما تسریع میشود و زمانی که در نهایت برای تکمیل کار به ترکیه مراجعه می کنید به زمان کمتری نیاز است.

↑ برگشت به بالا

اقامت خرید ملک ترکیه

انواع اقامت موقت ترکیه:

 1. اقامت کاری ترکیه
 2. اقامت خرید ملک ترکیه
 3. اقامت تحصیلی ترکیه

اخذ اقامت خرید ملک ترکیه

اتباع خارجی که دارای املاک و مستغلات در ترکیه می باشند، در صورتی که جهت اجازه اقامت مراجعه نمایند، ملک مورد نظر باید مسکونی بوده و برای این هدف مورد استفاده قرار گیرد.

همچنین در صورتی که اعضاء خانواده در ملک مورد بحث دارای سهم و حق مالکیتی باشند، اعضاء خانواده نیز بدین ترتیب می توانند برای اجازه اقامت مراجعه نمایند.

به اتباع خارجی که که در ترکیه برای مدت حداقل هشت سال بدون وقفه با اجازه اقامت، اقامت داشته اند و یا دارای شروط تعیین شده از سوی سازمان سیاست های مهاجرتی باشند، با تائید وزارت خانه می تواند از سوی استانداری ها برای آنها اجازه اقامت دائم صادر گردد.

این نوع اقامت در صورت تمدید مستمر برای 8 سال قابل تبدیل به اقامت دائم ترکیه است.

هر مالک ملکی که برای یک دوره مستمر و بدون وقفه پنج ساله در ترکیه زندگی کند نیز در صورتی که هر سال حداقل 185 روز در ترکیه اقامت داشته باشد، می تواند درخواست شهروندی نماید.
ماده 11 قانون 5901 الزامات لازم برای مجوز اقامت بدون وقفه را نشان می دهد. میزان حداقلی برای ارزش ملک وجود ندارد.

نکته 1: اجازه اقامت کوتاه مدت به غیر از برای اتباع خارجی ذکر شده، در هر مرتبه حداکثر برای مدت دو سال قابل تنظیم می باشد.

نکته 2: مجوز اقامت در ترکیه تحت تاثیر مواردی نظیر ذیل از بین میرود:
1- در صورتی که یک و یا چند شرط مورد نیاز برای اجازه اقامت کوتاه مدت به جای آورده نشود و یا از بین برود، 2- در صورت تثبیت این امر که اجازه اقامت برای اهدافی غیر از اهداف صدور اجازه اقامت استفاده شده باشد، 3- در صورتی که در خصوص وی حکم اخراج از کشور و یا ممنوعیت ورود به کشور وجود داشته باشد، 4- نقض مقررات از جهت مدت اقامت در خارج از کشور.

در این شرایط اجازه اقامت داده نخواهد شد، و در صورتی که داده شده باشد باطل خواهد گردید و در صورت اتمام مدت آن تمدید نخواهد گردید.

نکته 3: در شرایطی که فرد سرپرست خانواده اقامت ترکیه را اخذ کرده باشد می تواند بر اساس قوانین برای اعضای خانواده خود نیز اقامت نسبیت را بگیرد.
اقامت نسبیت برای همسر و فرزندان زیر 18 سال قابل اخذ می باشد.

نکته 4: در صورتی که فرد خارجی که درخواست اجازه اقامت نسبیت نموده است، دارای بیش از یک همسر باشد، تنها برای یکی از همسران اجازه اقامت نسبیت تنظیم خواهد گردید. اما برای تمام فرزندان فرد خارجی، اجازه اقامت صادر خواهد گردید.

نکته 5: در درخواست اجازه اقامت نسبیت برای کودکان، در صورتی پدر و یا مادر دارای حق حضانت در خارج از کشور باشد، اخذ رضایت آنها الزامی می باشد.

نکته 6: اجازه اقامت نسبیت، بدون نیاز به اجازه اقامت دانشجویی حق آموزش در مراکز آموزشی ابتدائی و راهنمایی را تا سن هجده سالگی تامین می نماید.

نکته 7: اجازه اقامت نسبیت، در هر مرتبه حداکثر برای مدت سه سال قابل تنظیم می باشد. اما تحت هیچ شرایطی نمی تواند بیشتر از اجازه اقامت سرپرست باشد.

نکته 8: برای اخذ اقامت از طریق نسبیت؛ برای سرپرست داشتن بیمه بهداشت و درمان معتبر که تمام اعضای خانواده را پوشش داد، داشتن درآمد ماهانه به صورتی که سهم هر فرد خانواده کمتر یک سوم حداقل دستمزد نباشد، ارائه برگه سوء سابقه که نشان دهنده این امر باشد که در پنج سال اخیر جرمی که بر نظم خانواده اثر بگذارد مرتکب نگردیده است، حداقل یک سال در ترکیه اقامت داشته باشد و آدرس وی در سیستم ثبت آدرس ثبت شده باشد ضروری است.

↑ برگشت به بالا

اقامت تحصیلی ترکیه

انواع اقامت موقت ترکیه:

 1. اقامت کاری ترکیه
 2. اقامت خرید ملک ترکیه
 3. اقامت تحصیلی ترکیه

اخذ اقامت تحصیلی ترکیه

از اتباع خارجی که با این هدف درخواست اجازه اقامت نموده اند، ارائه برگه و اطلاعاتی که از سازمان مربوطه دریافت خواهد گردید، خواسته خواهد شد.
مدت اجازه اقامت نمی تواند بیشتر از مدت آموزش و اهداف مشابه باشد.

در رابطه با دانشجویانی که در قالب برنامه تبادل دانشجو (اراسموس، مولانا، فارابی و غیره.) آمده اند؛ از کسانی که از تاریخ اولین ثبت نام ظرف سه ماه درخواست بیمه بهداشت و درمان عمومی نموده باشند، مجددا بیمه بهداشت و درمان خواسته نخواهد شد.
اما از کسانی که ظرف مدت سه ماه از تاریخ ثبت نام مراجعه ننموده و حق بیمه بهداشت و درمان عمومی را از دست دهند، بیمه بهداشت و درمان خصوصی خواسته خواهد شد.

به اتباع خارجی که فاقد اجازه اقامت نسبیت بوده و قصد تحصیل در دور ه آموزشی ابتدایی و یا راهنمایی را دارند (اتباع خارجی دارنده اجازه اقامت خانوادگی که قصد تحصیل در دوره ابتدایی و راهنمایی را دارند تا سن 18 سالگی بدون نیاز به اخذ اجازه اقامت می توانند به تحصیل خود ادامه دهند.
اما دانش آموزانی که 18 سال خود را تکمیل نموده و هنوز در حال تحصیل در دوره راهنمایی می باشد، باید اجازه اقامت دریافت نمایند.)

اتباع خارجی که در کشور ما در یک مرکز آموزش عالی در سطح کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتری، آموزش تخصصی پزشکی (TUS)، آموزش تخصصی دندانپزشکی (DUS) آموزش خواهند دید،
اجازه اقامت دانشجویی داده خواهد شد.

اجازه اقامت دانشجویی، تنها حق حامی بودن برای مراجعه جهت اجازه اقامت همسر و فرزندان فراهم می آورد. برای سایر نزدیکان در خصوص اخذ اجازه اقامت هیچگونه حقی فراهم نمی آورد.

نکته 1: اگر دوره آموزشی دانشجوی خارجی کمتر از یکسال می باشد، مدت اجازه اقامت نمی تواند بیشتر از دوره آموزشی باشد.

نکته 2: به اتباع خارجی که به واسطه سازمان و نهادهای دولتی به ترکیه آمده و آموزش خواهند دید، در طول مدت آموزش، اجازه اقامت داده خواهد شد.

نکته 3: برای اتباع خارجی که در دوره ابتدایی و راهنمایی آموزش خواهند دید و سرپرستی هزینه های آنها از سوی فردی حقیقی و یا حقوقی بر عهده گرفته شده است، با ارائه رضایتنامه از سوی ولی و یا سرپرست قانونی وی، برای طول مدت تحصیل اجازه اقامت های یک ساله صادر گردیده و قابل تمدید می باشد.

نکته 4: بر اساس احکام قانون بیمه های اجتماعی و قانون بیمه بهداشت و درمان عمومی، از دانشجویان خارجی که ظرف مدت سه ماه از تاریخ اولین ثبت نام جهت بیمه بهداشت و درمان عمومی مراجعه نمایند، بیمه بهداشت و درمان جداگانه خواسته نخواهد شد. اما از کسانی که ظرف مدت سه ماه از تاریخ ثبت نام مراجعه ننموده و حق بیمه بهداشت و درمان عمومی را از دست دهند، بیمه بهداشت و درمان خصوصی خواسته خواهد شد.

نکته 5: در صورت تغییر دانشکده و یا رشته در همان مرکز آموزشی و یا تغییر مرکز آموزشی در همان استان، به شرط آنکه در تحصیل وقفه ای ایجاد نگردد و در موعد مقرر اطلاع داده شود، اجازه اقامت موجود، همچنان معتبر خواهد بود. اگر مدت اجازه اقامت از مدت تحصیل کوتاه تر باشد، هنگامی که اجازه اقامت پایان یافت به میزان مدت تحصیل تمدید خواهد گردید.

در صورتی که ادامه تحصیل در شهر دیگری ادامه خواهد یافت، از سوی استانداری استانی که تحصیل در آن ادامه می یابد، اجازه اقامت موجود قطع گردیده و تا زمان تحصیل جدید، اجازه اقامت تنظیم خواهد گردید.

نکته 6: تمامی دانشجویان کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری که در ترکیه در حال تحصیل می باشند، به شرط دریافت اجازه کار، می تواند کار کنند. اما حق اجازه کار برای دانشجویان کاردانی و کارشناسی پس از سال اول فراهم می گردد. مراجعات جهت اجازه کار به وزارت کار و تامین اجتماعی صورت می پذیرد.

اطلاعات بیشتر در مورد مدارس و دانشگاه های ترکیه:

+ تحصیل در ترکیه

ابتدا «تطبیق تحصیلی» انجام دهید که سپس بتوانید از مدارس یا دانشگاهها حضورا استعلام برای ثبت نام کنید.

دفتر ایران: تهران، بلوار مرزداران، پلاک ١۵٢، طبقه ٢
(شنبه تا چهارشنبه 9:00 تا 18:00 و پنجشنبه 9:00 تا 13:00)

دفتر تهران:
021.44950680 (تهران)

↑ برگشت به بالا

تفاوت “اقامت دائم ترکیه” و “شهروندی ترکیه”

دریافت اقامت ترکیه در ابتدا تنها به صورت موقت امکانپذیر می باشد.
این اقامت در صورت رعایت قوانین ترکیه به آسانی قابل تمدید می باشد. با تمدید اقامت موقت به مدت 8 سال شما برای دریافت اقامت دائم و دریافت پاسپورت ترکیه واجد شرایط می شوید.
توجه به این نکته مهم است که داشتن شرکت فعال و خرید ملک در اخذ اقامت دائم می تواند بسیار کمک کننده باشد. حتی اگر این اقدامات از سال سوم به بعد هم صورت گیرد امتیاز مطلوبی خواهد داشت.

شما با دریافت اقامت موقت تمامی امکانات یک شهروند را خواهید داشت.
امکاناتی از قبیل اجاره ملک، افتتاح حساب بانکی، امکان تحصیل، دریافت کارت های اعتباری با گذشت زمان، دریافت بیمه و خدمات درمانی با دریافت اقامت توریستی ترکیه برای شما مقدور می باشد.

کسانی که قصد دریافت اقامت دائم و پاسپورت ترکیه را دارند، باید تقریبا تمام زندگی خود را در ترکیه قرار دهند تا علاقه آنها به دریافت اقامت دائم ترکیه کاملا مشهود باشد. مطمئنا شخصی که به دفعات از ترکیه به مدت های طولانی خارج می شود نمی تواند کاندیدای مناسبی برای دریافت اقامت دائم ترکیه باشد. پاسپورت ترکیه نیز در صورت داشتن یک بیزینس فعال تعریف می شود و شرایط خود را خواهد داشت.

دارندگان پاسپورت ترکیه‌ می‌توانند از ۱۰۵ کشور بدون نیاز به ویزا یا با دریافت ویزا در بدو ورود بازدید کنند و پاسپورت ترکیه جزو پاسپورت های معتبر دسته بندی میشود.

اقامت دائم ترکیه

اقامت دائم ترکیه سه روش کاربردی دارد:

 1. تمدید اقامت موقت ترکیه
 2. ازدواج در ترکیه
 3. سرمایه گذاری در ترکیه

هر یک از روش های فوق می تواند با اخذ اقامت دائم ترکیه منجر شود.

اخذ اقامت دائم ترکیه – تمدید اقامت موقت ترکیه

به اتباع خارجی که که در ترکیه برای مدت حداقل هشت سال بدون وقفه با اجازه اقامت، اقامت داشته اند و یا دارای شروط تعیین شده از سوی سازمان سیاست های مهاجرتی باشند، با تائید وزارت خانه می تواند از سوی استانداری ها برای آنها اجازه اقامت دائم صادر گردد.

برای پناهجویان، پناهجویان مشروط و دارندگان وضعیت حفاظت ثانوی، اجازه اقامت بشردوستانه و حفاظت موقت حق مراجعه جهت اجازه اقامت دائم تعیین نگردیده است.

اجازه اقامت دائم به صورت نامحدود تنظیم می گردد.

اقامت در ترکیه برای مدت هشت سال بدون وقفه با اجازه اقامت (در محاسبه هشت سال بدون وقفه، بر اساس قانون مدت زمانی که با اجازه اقامت دانشجویی حضور داشته نصف و الباقی اجازه های اقامت به طور کامل حساب خواهد گردید).

شرایط عمومی اخذ اقامت دائم ترکیه:
– عدم دریافت کمک های اجتماعی در سه سال اخیر
– داشتن درآمد منظم و مکفی که گذران زندگی خود و خانواده وی (در صورت وجود) را تامین نماید
– داشتن بیمه بهداشت و درمان معتبر
– نباید فرد خارجی به عنوان تهدیدی برای نظم عمومی و امنیت عمومی به شمار آید (به غیر از اتباع خارجی که سازمان سیاست های مهاجرت مناسب بداند)

اتباع خارجی که دارنده اجازه اقامت دائم می باشند؛ به غیر از وظیفه خدمت سربازی، حق انتخاب و انتخاب شدن (شرکت در رای گیری)، اشتغال به عنوان مامور دولت و واردات خودرو به صورت معاف و مقررات درج شده در قانون ویژه، با محفوظ باقی ماندن حقوق مربوط به تامین اجتماعی، همانند شهروندان ترکیه دارای سایر حقوق می باشد.

اخذ اقامت دائم ترکیه – ازدواج در ترکیه

بسیاری از خارجی ها پس از 3 سال ازدواج با یک فرد ترک شهروندی ترکیه را دریافت می کنند.
شرایط خاصی در این مورد وجود دارد که شامل زندگی باهم، رعایت رفتارهایی که می تواند به رابطه زناشویی آسیب برساند و نیز اینکه تهدیدی برای امنیت ملی یا نظم عمومی ایجاد نکند.

یکی از راههای اخد اقامت دائم درکشور ترکیه ورود از طریق ازدواج است. هنگامی که شما با شخصی که ترک زبان است ازدواج می کنید شما می توانید بعد از سپری کردن ۳ سال از ۵ سال به صورت متوالی اقامت دائم را از آن کشور درخواست کنید.

لازم به ذکر است در مدت این ۳ سال مسئولان مربوطه تحقیقات لازم را به عمل می آورند که ازدواج شخص واقعی باشد که در صورت صوری بودن ازدواج اقامت دائم به شخص تعلق نمی گیرید.

حال اگر شخص از طریق ازدواج با شخصی که دارای پاسپورت است و ملیت ترکیه ای را دارا می باشد و در اصل شهروند ترکیه است خواستار اقامت ترکیه است بایستی به چند نکته توجه داشته باشد:

نکته 1: ازدواج نباید به صورت سوری باشد باید قطعا واقعی باشد یا حتی المقدور مدارکی جهت اثبات واقعی بودن ازدواج باید ارائه شود.

نکته 2: شخصی که با او قصد ازدواج را دارید نباید در کشورترکیه پناهنده باشد و باید دارای ملیت ترک باشد.

نکته 3: پروسه کسب اقامت در ترکیه از طریق ازدواج حدود ۳ تا ۵ سال طول می کشد. لازم به ذکر است که شخص در این پروسه زمانی نمی تواند در کشورترکیه اقامت داشته باشد و فقط می تواند از طریق توریستی وارد کشور ترکیه شود. ضمنا مدت اقامت شخص به روش توریستی نمیتواند بیش از ۸۹ روز باشد.

نکته 4: شخص متقاضی ازدواج باید از کنسول گریی کشور خود در ترکیه برگه مبنی بر مجرد بودن خود را دریافت نماید.

نکته 5: دختران و پسران در ترکیه باید سن ۱۸ سال را تمام کرده باشند تا اجازه داشته باشند بدون رضایت پدر و مادر ازدواج کنند.

نکته 6: شخصی که با یک شهروندکشور ترکیه ازدواج می کند باید ازدواج به صورت کاملا رسمی باشد و همچنین به ثبت برسد تا بتواند اقامت دائم ترکیه را دریافت نماید.

نکته 7: اگر شخص مورد نظر برای ازدواج در کشور ترکیه دختر باشد و قبلا نیز ازدواج کرده باشد باید از زمان طلاق ۳۰۰ روز گذشته باشد.

اخذ اقامت دائم ترکیه – سرمایه گذاری در ترکیه

در سال 2018، دولت ترکیه یک سیستم سریع برای اخذ ملیت ترک معرفی کرد.
افرادی واجد این شرایط خواهند شد که املاکی به ارزش 250.000 دلار بخرند یا 500.000 دلار در بانکهای ترکیه سپرده گذاری کنند.

در هر دو حال باید این سرمایه برای مدت سه سال باقی بماند. افرادی که حداقل 500.000 دلار سرمایه گذاری ثابت کنند یا 50 نفر از شهروندان ترک را استخدام نمایند نیز واجد شرایط می باشند.

هنگامی که شما ملکی به ارزش بیش از 250.000 دلار خریداری می کنید، جهت اخذ شهروندی ترکیه، درخواست خود را به اداره کل زمین و کاداستر (اداره تاپو) ارسال می کنید.
بعد از درخواست شما، آنها گزارش ارزیابی و اسناد انتقال بانکی را بررسی می کنند. اداره تاپو مدارک شهروندی را بین 3 تا 7 روز تایید می کند و پس از اخذ تائیدیه طی 30 روز دریافت شهروندی را نهایی میکنند.

روش هایی که بطور مستقیم منجر به اعطای شهروندی و اخذ پاسپورت گرجستان می شود:

 • سرمایه گذاری ثابت به میزان حداقل 500.000 دلار، ثابت شده توسط وزارت اقتصاد.
 • خرید املاک و مستغلات به مبلغ حداقل 250.000 دلار، تایید شده توسط وزارت محیط زیست و شهرسازی با توجه به اینکه در اداره ثبت اسناد ذکر می گردد که این ملک نباید طی 3 سال به فروش برسد.
 • ایجاد اشتغال برای حداقل 50 نفر، ثابت شده توسط وزارت کار و امنیت اجتماعی.
 • حداقل 500.000 دلار سپرده گذاری در بانک های مستقر در ترکیه، تایید شده توسط اداره نظارت و تنظیم بانکداری که چنین مبلغی به مدت سه سال در بانک نگهداری خواهد شد.
 • خرید اوراق قرضه دولتی به میزان حداقل 500.000 دلار، اثبات شده توسط اداره خزانه داری با توجه به اینکه این اوراق به مدت 3 سال نباید واگذار شوند.

نکته 1: همسر و فرزندان زیر 18 سال نیز می توانند پاسپورت و شهروندی ترکیه را اخذ نمایند.

نکته 2: پاسپورت و شهروندی ترکیه تنها در صورتی که شما ملک یا املاکی به مجموع ارزش کارشناسی بیش از 250.000 دلار داشته باشید اعطا می گردد.

نکته 3: قوانین ترکیه اجازه می دهد شما شهروندی دوتابعیتی یا چند تابعیتی داشته باشید. بنابراین درصورتی که شهروند کشور/کشورهای دیگری هستید این موضوع مانعی برای شما ایجاد نمی کند.

پاسپورت ترکیه – اخذ شهروندی ترکیه

با تمدید اقامت موقت به مدت 8 سال شما برای دریافت اقامت دائم و دریافت پاسپورت ترکیه واجد شرایط می شوید.
توجه به این نکته مهم است که داشتن شرکت فعال و خرید ملک در اخذ اقامت دائم می تواند بسیار کمک کننده باشد. حتی اگر این اقدامات از سال سوم به بعد هم صورت گیرد امتیاز مطلوبی خواهد داشت.

کسانی که قصد دریافت اقامت دائم و پاسپورت ترکیه را دارند، باید تقریبا تمام زندگی خود را در ترکیه قرار دهند تا علاقه آنها به دریافت اقامت دائم ترکیه کاملا مشهود باشد. مطمئنا شخصی که به دفعات از ترکیه به مدت های طولانی خارج می شود نمی تواند کاندیدای مناسبی برای دریافت اقامت دائم ترکیه باشد. پاسپورت ترکیه نیز در صورت داشتن یک بیزینس فعال تعریف می شود و شرایط خود را خواهد داشت.

دارندگان پاسپورت ترکیه‌ می‌توانند از ۱۰۵ کشور بدون نیاز به ویزا یا با دریافت ویزا در بدو ورود بازدید کنند و پاسپورت ترکیه جزو پاسپورت های معتبر دسته بندی میشود.

شهروندی ترکیه همچنین به طور مستقیم به خارجیانی که حداقل 250.000 دلار املاک و مستغلات در ترکیه خریداری می کنند، داده می شود.

هنگامی که شما ملکی به ارزش بیش از 250.000 دلار خریداری می کنید، جهت اخذ شهروندی ترکیه، درخواست خود را به اداره کل زمین و کاداستر (اداره تاپو) ارسال می کنید.
بعد از درخواست شما، آنها گزارش ارزیابی و اسناد انتقال بانکی را بررسی می کنند. اداره تاپو مدارک شهروندی را بین 3 تا 7 روز تایید می کند و پس از اخذ تائیدیه طی 30 روز دریافت شهروندی را نهایی میکنند.

نکته 1: همسر و کودکان زیر 18 سال می توانند همزمان با شما شهروندی را به دست بیاورند.

نکته 2: هنگامی که برای شهروندی درخواست می کنید، شما ملزم به اعلام دارایی یا درآمد که در حال حاضر در کشورهای دیگر دارید نیستید.

نکته 3: شما مجبور نیستید برای واجد شرایط بودن به طور مداوم در ترکیه برای یک دوره معین برای شهروندی زندگی کنید شما می توانید در خارج از کشور زندگی کنید و از آنجا درخواست شهروندی داده تا بزودی اجازه اقامت دریافت کنید.

نکته 4: شما می توانید بدون زحمت به بسیاری از کشورها سفر کنید.

↑ برگشت به بالا